CD&V Zoutleeuw laat niemand achter.


donderdag, 23 februari, 2012

 Overal waar mensen voor elkaar kiezen, kiezen zij voor een betere samenleving. Door de zaken aan te pakken, door creatief te zijn en te ondernemen blijkt dat mensen tot grote daden in staat zijn.

Daarom verdedigt CD&V het vrij initiatief. Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuiszorg, jeugdverenigingen en nog veel meer initiatieven en organisaties begonnen ooit als geëngageerde inzet van en voor mensen.

Daarom ook dat de christen-democraten het gezin zo sterk verdedigen. Maar ook de buurt, het verenigingsleven, tot heel Zoutleeuw heel Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en als het kon de hele wereld.

Wat is dan de taak van de overheid? De overheid moet het kwetsbare in en van mensen beschermen. Het is aan de overheid om het initiatief van mensen te stimuleren en mogelijk te maken. Wij geloven in een overheid die mensen verantwoordelijkheid geeft. Dit betekent dat waar mensen het opnemen voor anderen, de overheid dit moet ondersteunen.

Pas als mensen in de kou blijven staan omdat het initiatief van anderen uitblijft of ontoereikend is, moet de overheid tot actie overgaan. Een zelfde redenering volgen wij om het beleidsniveau te bepalen. Als de gemeente een zorg ter harte neemt, dan moet de regering dit niet in haar plaats doen.

 De overheid moet de beschikbare middelen verdelen opdat een duurzaam sociaal-economisch beleid onze welvaart, welzijn en leefomgeving ook voor de toekomst veilig kan stellen. En dit met sociaal rechtvaardige, genereuze en betaalbare voorzieningen voor iedereen die daar nood aan heeft.

 Alleen door samenwerking en verbondenheid kunnen we ervoor zorgen dat niemand in de kou blijft staan. CD&V zal daar voor blijven gaan!