Op de OCMW-raad van 27/01/2022 werd mevrouw Emiliënne Tomballe verkozen verklaard als lid voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Emiliënne was al lid tot en met 31/12/2021 en haar mandaat werd nu verlengd tot en met 31/12/2024. Zij legde intussen ook de eed af in handen van de Voorzitter van de OCMW-raad, Lutgarde Denivel.

Welkom terug, Emiliënne, en succes met de verderzetting van jouw mandaat.