Naar jaarlijkse gewoonte herdacht het stadsbestuur en talloze aanwezigen de gevallenen, gevangenen, oorlogsvrijwilligers en weggevoerden van de beide wereldoorlogen. Bedankt aan iedereen die deze plechtigheid bijwoonde er er op een of andere wijze aan meehielp.