Is een Zoutleeuwenaar trots op zijn stad?

 “Jouw gemeente in cijfers Editie 2018” ( publicatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen).

De cijfers liegen niet:  

  • 75% van onze inwoners is tevreden over de stad.
  • 79% is tevreden over de buurt.
  • 91% van de inwoners woont graag in Zoutleeuw.

Deze en nog veel meer interessante gegevens over Zoutleeuw en haar inwoners zijn terug te vinden in hogergenoemd document.

Link: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_zoutleeuw.pdf    

Aandachtspunten worden opportuniteiten voor de toekomst!

Een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan!

Een dikke duim voor jullie allemaal!!!

  • Lokale besturen
  • Informatie & Communicatie
  • Stedenbeleid