De schoolomgeving werd beter zichtbaar gemaakt door een extra slemlaag, het plaatsen van paaltjes waardoor het fietspad duidelijk van de rijweg wordt afgescheiden, het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Schoolstraat en het plaatsen van vlaggenmasten voor het schoolgebouw. 

Een belangrijk onderdeel van het project was de aanleg van een tweesporenbeton op de bestaande veldweg tegenover de school waardoor de Linterseweg nu op een fietsvriendelijke manier verbonden wordt met de fietsroute. Een extra verlichting om de fietsoversteekplaats op de Linterseweg te accentueren, werd eveneens geplaatst. De kinderen bedankten met luid belgerinkel iedereen die zich engageerde voor een meer veilige schoolomgeving. 


Bron: Het Laatste Nieuws

  • Onderwijs
  • Verkeer & verkeersveiligheid